Cilj Vlade Republike Slovenije je korak za korakom popeljati Slovenijo iz gospodarske in finančne krize, pri čemer so ključnega pomena nadaljevanje aktivnosti za izboljšanje poslovnega okolja ter posledično doseganje večje stopnje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Bistvenega pomena za to so implementacija in realizacija ukrepov iz Enotnega dokumenta za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti kot tudi preglednost in sinergija aktivnosti.

 

Kako deluje?

 

S pomočjo aplikacije »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« je na enem mestu omogočeno ažurno pregledovanje in spremljanje realizacije vseh ukrepov iz Enotnega dokumenta, v katerem so prvič na enem mestu pregledno vključeni vsi ukrepi iz 11 strateških dokumentov, predlogi rešitev, nosilci ter roki realizacije.

Za lažje razumevanje so poleg vsebinskih opisov ukrepov na voljo tudi grafični in tabelarični prikazi, s pomočjo katerih je možno v vsakem trenutku pridobiti še dodatne informacije o odzivnosti posameznega ministrstva v zvezi z ukrepi iz področja, ki ga ministrstvo pokriva. Dodano vrednost za uporabnike predstavlja iskalnik, s pomočjo katerega je možno izbrati niz podatkov, ki vas posebej zanimajo, ter si na ta način lahko pripravite individualna poročila.


POMEMBNEJŠI REALIZIRANI UKREPI
Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in javna objava vodarskih evidenc  Okolje, prostor R
Ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni kot psihološki pozitiven učinek.   Siva ekonomija R
Urediti področje študentskega dela v skladu z načelom »vsako delo šteje«, tako da bodo dijakom in študentom zagotovljene minimalne socialne in ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti zlorabe i...  Siva ekonomija R
Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO!   Podporno okolje R
Urediti področje dopolnilnih dejavnosti. Jasnejša razmejitev gostinske dejavnosti in turizma na kmetiji.  Siva ekonomija R
ZADNJI SPREMENJENI UKREPI
Zagotovitev spodbudnejšega poslovnega okolja za investitorje  Podporno okolje DR
Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti na trgu  Podporno okolje DR
Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko enotne točke za izdajo  Podporno okolje DR
Vzpostavitev enotnega in enkratnega poročanja na enem mestu – na javnem portalu AJPES   Podporno okolje N
Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO!   Podporno okolje R

Legenda

R = Realizirano N = Nerealizirano DR = Delno realizirano
Skupno realizirano
Podatki v grafu so izraženi v %
Skupno realizirano Ministrstva
Graf prikazuje število ukrepov za določeno ministrstvo
Skupno realizirano Področja
Graf prikazuje število ukrepov za določeno področje